www.jozefkoorvaals.com
Gemengd Koor "St.Jozef" Vaals

 

ACTIVITEITENOVERZICHT 2020 GEMENGD KOOR “ST. JOZEF’’ VAALS

                                            (onder voorbehoud)

 


Zondag 5 januari 2020

Opluisteren Hoogmis in de St.-Pauluskerk Vaals  11:15 uur


Dinsdag 11 februari 2020

Repetitie om 19.30 uur. Algemene ledenvergadering om 20:45 uur.


Zaterdag 14 maart 2020

Opluisteren Hl. Mis om 18:30 uur in de St. Pauluskerk Vaals b.g.v. het patroonsfeest. 


Maandag  13 april 2020

2e Paasdag. Opluisteren Hoogmis om 11.15 uur uur in de St. Pauluskerk


Zaterdag 2 mei 2020

60-jarig jubileum.  Om 18.30 uur  H. Mis Pauluskerk en aansluitend nazit voor koorleden en genodigden om 19:30 uur


Maandag 4 mei 2020

Dodenherdenking 20:00 uur. Monument nabij gemeentehuis Vaals


Zondag 21 juni 2020

Opluisteren Hl. Mis om 09:00 uur in de St. Pauluskerk Vaals en aansluitend processie


Dinsdag 30 juni 2020

Laatste repetitie voor de vakantie


Vakantie


Dinsdag 18 augustus 2020  (onder voorbehoud)

Om 19:30 uur eerste repetitie na de vakantie in Grand-café Zera


Zaterdag 12 september 2020  (onder voorbehoud)

Opluisteren Hl. Mis om  18.30 uur St. Pauluskerk Vaals


Zaterdag 17 oktober 2020 om 15.30 uur Hl. Mis Zorgcentrum Langedael (onder voorbehoud)


Zondag 1 november 2020  (onder voorbehoud)

Om 15:00 uur Allerheiligen/Allerzielenlof in de St. Pauluskerk Vaals


Zondag 13 december 2020  (onder voorbehoud)

Kerstbrunch om 12.00 uur en aansluitend Kerstconcert  in Zorgcentrum Langedael om 15:00 uur. 


Vrijdag 25 december 2020 (ondr voorbehoud)

Eerste Kerstdag. Om 11:15 uur Hoogmis in de St. Pauluskerk in Vaals


Zondag 3 januari 2021  (onder voorbehoud)

Opluisteren Hl. Mis om 11:15 uur in de St. Pauluskerk te Vaals


 

5-7-2020