www.jozefkoorvaals.com
Gemengd Koor "St.Jozef" Vaals

 

 

 Foto: Kaldenbach Vaals

   

 

 60 jaar Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals

 2 mei 1960 – 2 mei 2020

 

 “De viering van het gouden jubileum van het Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals, is een bekroning van vriendschap, enthousiasme en inzet.” Dit waren de woorden van onze toenmalige voorzitter, Wiel Goblet in zijn voorwoord van de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ons koor.

Een jubileum dat groots is gevierd met een feestmis op 2 mei 2010 en een schitterend galaconcert op 1 juli 2010 met medewerking van bijzondere solisten zoals Carla Maffioletti en Alexander Schröder. Het jubileumjaar werd afgesloten met de uitvoering van de feestmis van Piet Stalmeier op 13 november 2010.

Nu alweer 10 jaar later, wil ik mij graag in mijn terugblik bij de woorden van Wiel aansluiten. De vriendschap, het enthousiasme en de inzet van de koorleden hebben het 60-jarig jubileum mogelijk gemaakt.

De wijze waarop en wanneer wij dit jubileum dit jaar nog met elkaar zullen vieren is, gezien de omstandigheden op dit moment nog koffiedik kijken. Wij zullen ons moeten houden aan de richtlijnen van de RIVM en de maatregelen van de overheid tegen het Coronavirus. De tijd zal het leren. We laten ons echter niet uit het veld slaan.

We mogen terugkijken op een periode van groei en succes, maar we zijn ook met vele veranderingen geconfronteerd in de afgelopen jaren. Er hebben nogal wat bestuurswisselingen plaatsgevonden.

De invulling van de voorzittersfunctie is ook vanwege de wisselingen niet makkelijk geweest. Het teruglopend ledenaantal heeft ons, ondanks allerlei inspanningen om mensen enthousiast te maken voor ons koor, zeker de laatste twee jaren zorgen gebaard. We mogen echter tevreden zijn. Er zijn heel wat prestaties geleverd in de afgelopen 10 jaar.

Om de positieve invloed die de koorzang dan ook op ons leven heeft nogmaals te benadrukken, laat ik de absolute hoogtepunten van onze uitvoeringen kort de revue passeren.

Het uitstapje en de uitvoering van de mis in de Apostelnkirche in Keulen in 2011 en het kerstconcert in Vijlen in 2011.

Ons eerste eigen Kerstconcert in 2012 in de Kopermolen.

Het concert “Muziek verbindt” in 2013 t.g.v. de Wereldmissiedag met een zeer internationaal karakter, met medewerking van de solisten van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Vaals en de Afrikaanse jembegroep onder leiding van Jo Koreman.

Het gezamenlijk kerstconcert met het koor van Noorbeek in 2014 in Noorbeek en de Kopermolen.

Het lustrum- en jubileumconcert ‘Jubilate’ in 2015 t.g.v. ons 55-jarig bestaan en het 25-jarig jubileum van onze toenmalige dirigent Renate Rothbauer, met medewerking van de koren uit Heer en Noorbeek en de gastoptredens van het koperensemble van André Rieu en Marjon Lambriks.

De medewerking aan de Kunstmarkt in 2014 en 2015.

De Opening van het Koningin Julianaplein en de uitvoering van de Openluchtmis in september 2016, de medewerking aan het 50-jarig jubileum van Los Catastrofos en ons gezamenlijk kerstconcert met Mannenkoor CCK ’74 Esch-Lemiers in december 2016 en het “Spatseerconcert” op 1 juli 2017.

Het gezamenlijk kerstconcert op 10 december 2017 in de Kopermolen samen met het mannenkoor St. Caeciliakoor uit Gulpen, voor het eerst onder leiding van onze huidige dirigent Ger Snackers.

Als absolute topper van 2019 de uitvoering van het gezamenlijk concert “Op reis” op zaterdag 18 mei met Donna Voce uit Wahlwiller, met ondersteuning van projectzangers bestaande uit oud-leden en leden van het Koninklijk Mannenkoor Caecilia en medewerking van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia.

En tenslotte de gezamenlijke uitvoering van de Openluchtmis op zondag 22 september 2019 ter gelegenheid van 75-jaar Bevrijding Vaals en de mis op donderdag 24 oktober 2019 ter afsluiting van het 125-jarig bestaan van de Pauluskerk.

Kortom, heel wat om trots op te zijn. Ik wens ons koor en onze dirigent dan ook veel geluk en succes voor de toekomst.

 

Rita Smeets,

Voorzitter/secretaris a.i.